Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd, Srbija

06.10.2015
06.10.2015. Interaktivna tabla, projektor