„The Globe“, Novi Sad, Srbija

30.05.2014
Interaktivna tabla, projektor