Telekom Srbija, Beograd, Srbija

23.06.2014
Interaktivna tabla, konferencijski softver