SMATSA – Centar za obuku kontrole letenja Srbije i Crne Gore

02.06.2014
Interaktivna tabla, projektor