Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu – Svečana sala

24.11.2014
10. 09. 2014., Projekciono platno 180 x 153, projektor, bežični sistem prenosa video signala HDMI