O. Š. “Svetozar Marković”, Vranje, Srbija

26.01.2016
15.01.2016. Interaktivna tabla, projektor