O. Š. “Isidora Sekulić”, Šajkaš, Srbija

19.11.2015
19.11.2015. Interaktivna tabla, projektor