Gimnazija „Branislav Petronijević“ i Tehnička škola, Ub, Srbija

02.06.2014
Interaktivna tabla, projektor